Dane informacyjno-kontaktowe:

Nazwa i adres firmy: Janusz Nawrocki
ul. Antoniuk Fabryczny 55/20, 15-762 Białystok
Numer NIP: 542-011-24-41
Numer Regon: 002342414
Numer EDG: 45811 przez Prezydent Miasta Białystok
Bank: mBank O/Białystok
Numer rachunku: 72 1140 1775 0000 2543 9000 1001
Telefon / Fax (24h): 85 654 78 35, 695 488 252
e-Mail: sklep@talizman.pl