Obsługa klienta:
Telefon: 85 654 78 35
Adres e-mail: [email protected]
Dane informacyjno-kontaktowe:
Nazwa firmy: Janusz Nawrocki
Adres firmy: ul. Antoniuk Fabryczny 55/24, 15-762 Białystok
Numer NIP: 542-011-24-41
Numer Regon: 002342414
Bank: mBank O/Białystok
Numer rachunku: 74 1140 1775 0000 3401 6900 1001
Telefon: 85 654-78-35
e-mail: [email protected]

Śledź nas na Facebooku