Dane informacyjno-kontaktowe:

Nazwa i adres firmy: Igor Nawrocki
ul. Antoniuk Fabryczny 55/20, 15-762 Białystok
Numer NIP: 542-302-77-82
Numer Regon: 366-842-149
Numer EDG: 45811 przez Prezydent Miasta Białystok
Bank: mBank O/Białystok
Numer rachunku: 51 1140 1775 0000 3695 4300 1001
Telefon / Fax (24h): 85 654 78 35, 695 488 252
e-Mail: sklep@talizman.pl